پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

همکاران و مراجعه کنندگان محترم به سایت می توانند از طریق نرم افزار واتس اپ و با شماره ی زیر با مدیر منطقه سه عملیات انتقال گاز ارتباط برقرار نمایند : 

شماره واتس اپ : 09025312455


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0