پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لطفا جهت دانلود فایل کتاب مورد نظر بر روی عنوان کتاب کلیک نمایید :

فرزندان :

1 - رشته مفاهیم قرآن گروه 3 فرزندان : تفسیر سوره حجرات

( گروه 3 فرزندان شامل دوره اول متوسطه هفتم تا نهم می باشد)

2 - رشته مفاهیم قرآن کریم گروه 4 و 5 فرزندان : تفسیر سوره یوسف 

( گروه 5 و 4 فرزندان شامل دوره دوم متوسطه دهم تا دوازدهم و پیش دانشگاهی و دانشجویان می باشد)

3 - رشته مفاهیم نهج البلاغه گروه 3 فرزندان : کتاب نصایح پدرانه

(گروه 3 فرزندان شامل دوره اول متوسطه هفتم تا نهم می باشد)

4 - رشته مفاهیم نهج البلاغه گروه 4 و5 فرزندان : کتاب پیام امام از خطبه 76 الی 83)

( گروه 5 و 4 فرزندان شامل دوره دوم متوسطه دهم تا دوازدهم و پیش دانشگاهی و دانشجویان می باشد)

کارکنان و همسران کارکنان:

1 - مفاهیم قرآن کریم کارکنان و همسران : تفسیر سوره مبارکه ( حجر) از کتاب تفسیر نمونه نوشته مکارم شیرازی

2 -  مفاهیم نهج البلاغه کارکنان و همسران : جلد سوم کتاب پیام امام نوشته مکارم شیرازی از ابتدای خطبه 76 الی انتهای خطبه 83


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0