پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

کیفیت اراِیه خدمات به چه صورت بوده است؟

سرعت اراِیه خدمات به چه صورتی بوده است؟

کیفیت پاسخگویی به چه صورت می باشد ؟

ارسال


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0