پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...

رسول داودی نژاد

مدیر منطقه سه عملیات انتقال گاز

رسول داودی نژاد

مدیر منطقه سه عملیات انتقال گاز

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

رضا امامی

معاون عملیات ایستگاهها

رضا امامی

معاون عملیات ایستگاهها

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

مجید صفاری

معاون مهندسی و خدمات فنی

مجید صفاری

معاون مهندسی و خدمات فنی

 • پست الکترونیکی : m.saffari@nigc-dist3.ir

مهدی ستایشگر

رئیس روابط عمومی

مهدی ستایشگر

رئیس روابط عمومی

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

محمد خرمی نیشابوری

معاون عملیات خطوط لوله

محمد خرمی نیشابوری

معاون عملیات خطوط لوله

 • پست الکترونیکی : m.khorami@nigc-dist3.ir

حسن فتح الهی

رئیس منابع انسانی

حسن فتح الهی

رئیس منابع انسانی

 • پست الکترونیکی : fatollahi@nigc.ir

بهروز محمودپور

مسئول حراست

بهروز محمودپور

مسئول حراست

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

علی محمد عروجی

رئیس تدارکات و عملیات کالا

علی محمد عروجی

رئیس تدارکات و عملیات کالا

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

محمدرضا طالبی

هماهنگ کننده امور بهداشت، ایمنی ، محیط زیست و پدآفند غیرعامل

محمدرضا طالبی

هماهنگ کننده امور بهداشت، ایمنی ، محیط زیست و پدآفند غیرعامل

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

عباس حسینی

رئیس امور پیمانها

عباس حسینی

رئیس امور پیمانها

 • پست الکترونیکی : ab.hosseini@nigc-dist3.ir

اکبر دوستارگان

سرپرست امور بازرسی فنی

اکبر دوستارگان

سرپرست امور بازرسی فنی

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

محمود متین

رئیس امور حقوقی

محمود متین

رئیس امور حقوقی

 • پست الکترونیکی : office@nigc-dist3.ir

علیرضا مرادی

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز

علیرضا مرادی

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز

 • پست الکترونیکی : alireza.moradi@nigc-dist3.ir

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0