پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي منطقه سه عمليات انتقال گاز ايران

 

محدوده جغرافيايي:

حوزه استحفاظي اين منطقه در برگيرنده بخش هاي عمده اي از 9 استان كشور شامل استان هاي:

تهران، مركزي ،قم، سمنان، قزوين، زنجان، البرز، اصفهان و گيلان مي باشد.

 

تاريخچه، مشخصه سازمان و حوزه فعاليت منطقه:

منطقه سه عمليات انتقال گاز به عنوان يكي از مجموعه هاي اصلي انتقال دهنده گاز در كشور سال ها پيش از اين تحت نام امور خطوط لوله مركزو غرب و از زمان احداث خط لوله اول سراسري مشغول به كار بوده و در سال 1374 فعاليت خود را به عنوان يك واحد مستقل تحت نظر مديريت عمليات پالايش و انتقال شركت ملي گاز ايران آغاز نمود و نهايتاً از سال 1384 با تفكيك مديريت انتقال از بخش پالايش و تأسيس شركت انتقال گاز در سال 1385 اين منطقه به عنوان يكي از مناطق مهم ده گانه انتقال گاز كشور در راستاي وظائف محوله سازماني خود نسبت به انجام عمليات انتقال گاز، بهره برداري و نگهداري مستمر از خطوط لوله گاز فشار قوي و تأسيسات تقويت فشار وابسته مبادرت مي ورزد.

در حال حاضر اين منطقه به عنوان يكي از مناطق ده گانه شركت انتقال گاز ايران با تأسيسات و تجهيزات صنعتي مشتمل بر 3460 كيلومتر خطوط فشار قوي از سایز "2 الي "56  ، 35 توربو كمپرسور در حال بهره برداري مستقر در 12 تأسيسات تقويت فشار گاز با مجموعه سازمان پرسنلي 420 نفر مطابق استاندارد و دستورالعمل هاي شركت ملي گاز ايران و با در نظر گرفتن الزامات استانداردهاي مديريت كيفيت ISO9001:2005  ، زيست محيطي ISO14001:2004، ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001:2007 و ضمن تحت پوشش قراردادن 5/4 ميليون خانوار معادل 36% كل خانوارهاي بهره مند كشور از گاز طبيعي، نقش حياتي و سازنده اي را در انتقال و تحويل گاز مصرفي به 10 نيروگاه كشور، 19 شهرک صنعتي ، واحدهاي تجاري و خانگي برعهده دارد.با دارا بودن بزرگترين انبارهاي شركت انتقال گاز ايران نقش لجستيكي مهمي را در حفظ و نگهداري كالاهاي عمده و  اساسي دارا بوده بدليل نزديكي به ستاد شركت انتقال گاز نقش منطقه پشتيبان عملياتي را ايفا مي نمايد.

يكي از شاخص ترين نكات عملياتي اين منطقه مديريت و بهره برداري از ذخيره سازي گاز منطقه سراجه مي باشد كه با وجود نزديك بودن به كلان شهر تهران مي تواند در شرايط سخت و سرد زمستان امكان تقويت خطوط لوله گاز با حجم ذخيره يك ميليارد و پانصد هزار متر مكعب را فراهم آورد . بهره برداري از اين تأسيسات در سال 1393 به منطقه سه عمليات انتقال گاز سپرده شد.

 

تأسيسات تقويت فشار گاز منطقه سه

 

تأسيسات تقويت فشار گاز قم (1)

اين تأسيسات در سال 1347 بر روي خط سراسري اول و به منظور صادرات گاز به شوروي سابق احداث گرديده و در سال 1349 به بهره برداري كامل رسيد. اين تأسيسات شامل 5 واحد توربو كمپرسور 10 مگا واتي با مجموع ظرفيت انتقال 46 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در شبانه روز بوده كه در حال حاضر در زمينه انتقال و تأمين گاز مورد نياز مناطق غرب ، مركز، شمال و شمال غرب كشور نقش اساسي را ايفا مي نمايد.

تأسيسات تقويت فشار گاز قم (2)

عمليات اجرائي تأسيسات مذكور از سال 1379 آغاز گرديده و از آبان ماه سال 1381 به مرحله بهره برداري رسيد، اين تأسيسات كه براي انتقال گاز خطوط لوله سراسري دوم در نظر گرفته شده است ، شامل سه واحد توربو كمپرسور 28 مگا واتي با مجموع ظرفيت انتقال 90 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در شبانه روز مي باشد.

تأسيسات تقويت فشار گاز قم (3)

عمليات اجرائي مربوط به احداث تأسيسات مذكور از ابتداي سال 1383 آغاز گرديده و از دي ماه سال 1385 با راه اندازي سه واحد توربو كمپرسور به مرحله بهره برداري كامل رسيد . اين تأسيسات كه براي انتقال گاز خطوط لوله سراسري سوم در نظر گرفته شده است شامل 3 واحد توربو كمپرسور 25 مگا واتي با مجموع ظرفيت انتقال 90 میلیون متر که تا 120 میلیون قابل افزایش مي باشد.

 

 

تاسيسات ذخيره سازي گاز سراجه

مخزن سراجه قم که در 40 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان قم واقع گردیده ، قادر است در فاز اول 5/1 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 3/3 میلیارد متر مکعب گاز را در خود ذخیره کند. این مخزن دارای 5/12 میلیون بشکه مایعات گازی قابل استحصال است و حسب ابلاغ مصوبه ، مقرر است در مرحله اول روزانه 3/7 میلیون متر مکعب گاز توسط سه ردیف توربوکمپرسور 25 مگاواتی به مخزن تزریق و در ماههای سرد سال ، روزانه 8/9 میلیون متر مکعب گاز برداشت و پس از عبور از تاسیسات فرآورش به مبادی مصرف ارسال نمود و درمرحله دوم روزانه 21 میلیون مترمکعب گاز توسط شش ردیف توربرکمپرسور به مخزن تزریق و حداقل روزانه 22 میلیون مترمکعب برداشت و پس از فرآورش به خطوط سراسری تزریق نمود . دراین راستا پروژه های دیگری همچون برق رسانی به تاسیسات سراجه و آب شیرین کن تاسیسات فرآورشی تکمیل گردیده است . این تاسیسات در ابتدای سال 93 به منطقه سه عملیات انتقال گاز واگذار گردید.

كليات بخش تزريق

برای انجام عملیات تزریق ، يك ایستگاه تقویت فشار پیش بینی شده که گاز با فشار 42 بار را از خط انتقال گرفته و پس از افزایش فشار تا 330 بار آن را  به درون چاه ها تزریق می نمايد.  تجهیزات ایستگاه تزریق شامل یک مجموعه ثبت کننده و  سه ردیف تراکم فشار می باشد. توضیح اینکه ایستگاه تزریق گاز با  6 ردیف تراکم گاز طراحی شده است که در حال حاضر سه ردیف آن اجرائي گردیده است.

هر ردیف تراکم از دو کمپرسور گریز از مرکز با یک توربین گازی تشكيل ميشود و در هر مرحله تراکم، دو مایع گیر ورودی و دو دستگاه خنک کننده گاز بصورت سری بعد از تراکم پيش بيني شده است.

براي شش رديف تراكم مطابق با طراحي، حجم پيش بيني شده تزریق گاز در 6 ماه 3/3 ميليارد مترمكعب استاندارد می باشد. بدين ترتيب حجم تزریق گاز در روز برای هر ردیف معادل 68/3 ميليون متر مكعب استاندارد پيش بيني شده است.

عمليات پالايش و برداشت

فرايند برداشت از مخازن ذخيره سازي در سايت سراجه در دو فاز پالايشي اتفاق مي افتد. بعبارت ديگر براي قسمت پالايش دو فاز پالايشي در طراحي پيش بيني شده است كه در حال حاضر فاز پالايشي 1 در دو بخش 1 و 2 در حال بهره برداري ميباشد.

حجم گاز قابل پالايش در هربخش به طور روزانه 8/4-7/4 ميليون متر مكعب در فشار 120 بار و دماي 30 الي 60 درجه سانتيگراد ميباشد.

تأسيسات تقويت فشارگاز ساوه (1)

احداث تأسيسات مذكور در سال 1351 آغاز و از سال 1353 بر روي خط لوله صادرات گاز سراسري اول به شوروي سابق به بهره برداري رسيد . اين تأسيسات شامل 3 واحد توربو كمپرسور 10 مگا واتي با مجموع ظرفيت انتقال 32 ميليون مترمكعب گاز طبيعي در شبانه روز بوده كه با انجام پروژه تغيير آرايش لوله كشي داخلي در سال 1382 ظرفيت انتقال گاز آن به 90 ميليون مترمكعب در شبانه روز افزايش و قابليت انتقال گاز در دو حالت سري و موازي توربين ها را پيدا نمود.

تأسيسات تقويت فشار گاز ساوه ( 2 و 3)

تأسيسات مذكور شامل 7 واحد توربو كمپرسور 25 مگاواتي است كه در حال حاضر با عبور بيش از 180 ميليون متر مكعب در روز ، بزرگترين تأسيسات تقويت فشار گاز خاورميانه مي باشد.

تأسيسات تقويت فشار قزوين (1)

احداث تأسيسات مذكور در سال 1347 آغاز و از سال 1349 بر روي خط لوله سراسري اول و به منظور صادرات گاز به شوروي سابق به بهره برداري رسيد . اين تأسيسات شامل 3 واحد توربو كمپرسور 10 مگاواتي با مجموع ظرفيت انتقال 32 ميليون مترمكعب گاز طبيعي در شبانه روز بوده كه با انجام پروژه تغيير آرايش لوله كشي داخلي در سال 1384 ظرفيت انتقال گاز آن به 90 ميليون متر مكعب در شبانه روز افزايش يافت و قابليت انتقال گاز در دو حالت سري و موازي را پيدا نمود..

تأسيسات تقويت فشار قزوين (2)

عمليات اجرايي احداث تأسيسات از سال 1385 آغاز گرديده و از نيمه دوم سال 1387 به بهره برداري رسيد . اين تأسيسات شامل 3 واحد توربو كمپرسور 25 مگاواتي مجموع ظرفيت انتقال 60 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در شبانه روز بوده و براي انتقال گاز خط لوله 48 اينچ دوم آذربايجان در نظر گرفته شده است.

 

 

 

تأسيسات تقويت فشار گاز خرمدره

عمليات اجرائي مربوط به  احداث تأسيسات مذكور از نيمه اول سال 1382 آغاز گرديده و از آذرماه سال 1385 با راه اندازي دو واحد توربو كمپرسور به مرحله بهره برداري رسيد. اين تأسيسات شامل دو واحد توربو كمپرسور 25 مگاواتي با مجموع ظرفيت انتقال 60 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در شبانه روز بوده كه براي انتقال گاز خط لوله 48 اينچ دوم آذربايجان گرفته شده است.

تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین

تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین در سال 1391 به منطقه سه عملیات انتقال گاز سپرده شد و این تاسیسات با قابلیت انتقال 60 میلیون متر مکعب گاز در شبانه روز با یک توربو کمپرسور 25 مگاواتی در حال بهره برداری است .

تاسیسات تقویت فشار گاز سمنان

تاسیسات تقویت فشار گاز سمنان در سال 1391 به منطقه سه عملیات انتقال گاز سپرده شد و این تاسیسات با قابلیت انتقال 60 میلیون متر مکعب گاز در شبانه روز با یک توربو کمپرسور 25  مگاواتی در حال بهره برداری است . تاسیسات مذکور قابلیت انتقال گاز دوطرفه را داشته و قادر است انتقال گاز به شمال و شرق کشور را بصورت بلعکس عهده دار باشد. این تاسیسات قابلیت نصب توربو کمپرسورهای بیشتری را دارد که در آینده میتواند ظرفیت انتقال گاز را افزایش دهد .

 

مراكز بهره برداري منطقه سه عمليات انتقال گاز

 

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز تهران

اين مركز مسئوليت نگهداري و تعميرات نزديك به 64165 اينچ كيلومتر شامل 1780 كيلومتر از خطوط لوله كشور و در تعداد بيش از 119 خط لوله و انشعاب در گستره پنج استان تهران/ قم/ سمنان / مركزي در پنج کوریدور اصلی و مجزا در فواصل طولانی (دورتر از 250 کیلومتر از مرکز) را عهده دار بوده و با توجه به اهميت استراتژیک تأمين گاز مصارف خانگی، نیروگاه­ها و صنایع پایتخت و استان های مجاور، به عنوان شاهرگ حياتي كشور از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز قزوين

اين مرکز در يكي از صنعتي ترين نقاط كشور وظيفه نگهداري و تعميرات 31376 اينچ كيلومتر از خطوط لوله حوزه استحفاظي منطقه شامل 1025 كيلومتر خط لوله 2 تا 56 اينچ و تأمين گاز بيش از 91 انشعاب را در پهنه سه استان البرز /قزوين و زنجان به عهده دارد و مسئوليت انتقال و تأمين مطمئن گاز جهت خطوط لوله صادراتي ، شمال و شمال غرب كشور از وظايف اين مركز مي باشد.

 مركز بهره برداري خطوط لوله گاز ساوه

اين مرکز مسئوليت نگهداري و تعميرات نزديك به(471017)اينچ كيلومتر از خطوط لوله منطقه و كشور را به طول (697) كيلومتر و تأمين گاز (35) انشعاب را در پهنه سه استان تهران/ البرز و مركزي عهده دار مي باشد و همچنین مسئوليت انتقال و تأمين مطمئن گاز جهت خطوط لوله شمال و شمالغرب كشور از وظايف اين مركز مي باشد.

 

ايستگاه هاي مخابراتي منطقه

مخابرات و تله متري منطقه سه عمليات انتقال گاز مجهز به دو بستر (ايستگاه مخابراتي و فيبر نوري) مي باشد. ايستگاه هاي مذكور با تحت پوشش قرار دادن كليه مراكز عملياتي (بهره برداري خطوط لولهو ايستگاههاي تقويت فشار گاز) سرويس هاي لازم را در خصوص انتقال ديتا (شبكه LAN و WAN) مراكز تلفن ، بيسيم ، ديسپاچينگ ملي گاز و سيستم هاي ويديو كنفرانس را فراهم مي آورد. علاوه بر مراكز ذكر شده فوق يه دليل آمادگي فني لازم طبق قراردادهاي منعقده سرويس هاي مخابراتي به شركت هاي گازرساني ، شركت ذخيره سازي گاز و شركت ملي نفت ايران نيز ارائه مي گردد.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0